Retshjælpen holder ferie i juli måned - vi er tilbage mandag den 7. august kl. 16.00
Velkommen hos Retshjælpen i Fredericia

Retshjælpen i Fredericia tilbyder gratis juridisk bistand til dig, som har behov for juridisk rådgivning.
Alle kan henvende sig til Retshjælpen, uanset formue og indkomst.
Retshjælpen vejleder dig uafhængig af såvel private interesser, som offentlige myndigheder.
Retshjælpens drift er financieret af driftstilskud fra Justitsministeriet.
Den daglige drift og ledelse i Fredericica forestås af advokat Jesper Brock.
Herudover er der tilknyttet frivillige rådgivere - jurastuderende, nyuddannede jurister og erfarne jurister/advokater.
De studerende og nyuddannede superviseres af den daglige leder.

Retshjælp på trin 1:

Enhver henvendelse til Retshjælpen indledes med mundtlig rådgivning, som omfatter såvel juridiske spørgsmål, samt praktiske og økonomiske muligheder forbundet med din sag.
Den mundtlige rådgivning er anonym og gratis for alle, og vi hjælper dig med at vurdere om du selv bør gå videre med din sag (eventuelt med hjælp fra os), eller om du bør rådføre dig med en advokat.

Retshjælp på trin 2 og 3:

Er der behov for skriftlig retshjælp, tilbyder vi retshjælp på trin 2 og 3 efter gældende regler.
Skriftlig retshjælp må kun tilbydes, såfremt du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces. Rådgiveren informerer dig nærmere herom.

Vi kan for eksempel tilbyde dig hjælp til at formulere et svarskrift, men vi kan ikke møde i retten for dig.

Den skriftlige retshjælp er altså - ligesom den mundtlige - beregnet som "hjælp til selvhjælp" og må ikke forveksles med et advokatkontor.

© 2013 - Design by Martin Svanborg